Pengajian Syarh ibn 'aqil

Setiap manusia, laki-laki dan perempuan menyimpan potensi yang luar biasa dalam dirinya. Sebagai sarana pengembangan di bidang ilmu dan wawasan, Dept. litbang hadir dengan Kajian Zawiyah. Kajian ini merupakan agenda dwimingguan yang masih berjalan lancar dengan pembahasan-pembahasan yang menarik.

Di samping itu, Dept. Pendidikan juga kembali menghadirkan kajian-kajian  fakultatif dibuka untuk seluruh anggota KMA, seperti Pengajian Fiqh dengan buku "Qalyubi wa 'umairah" yang langsung dibimbing oleh Tgk. Muhammad Rasyid. Pengajian Lugah dengan buku "Syarh ibn 'aqil" yang dibimbing oleh Tgk. Edi Saputra, Lc.Dipl. Dan Pengajian Hadits dengan buku "Nuzhatun al-Nadhar fi Tawdhihi Nukhbat al-Fikri" di bawah bimbingan Tgk. Suryanto, Lc.Dipl.

Tidak mau kalah, sagoe keptrian  telah lebih dulu memulai kajian sejak Ramadan lalu hingga sekarang. Kajian yang diadakan minggaun setiap hari sabtu dengan judul buku "al-Munfasal fi Ahkam al-Syar'iah".

Posting Komentar

Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Mesir
To Top