Hai Aneuk NanggroeAssalamu’alaiköm hai aneuk nanggroe
Jínoe keudroe uloen ceurita
Katroeh neuteuka neujak meurantoe
Keunoe ũ naggroe síríbei meunara

Nä yang beurangkat ngon biaya droe
Nä ngoen pëng naggroe geyue síkula
Nä cít ladom yang publoe leumoe
Keunoe meusahoe mandum läm KMA

Beu taingat meubek ta tuwoe
Wasíet poma droe watei baroe sä
Geuyue meununtoet keunoe läm rantoe
Geuyue meurunoe ileumei agama

Kadang tíep seupoet di poma geumoe
Ingat sí nyak droe jioeh di mata
Pajän keuh troeh pajan keuh gewoe
Pajän seuleusoe geujäk síkulä

eulöm siat treuk aidul adha
Di sídeh pomä ka gundäh keudroe
Ingat keu aneuk si bíjeh mata
Bak uroe raya hana troeh geuwoe

Watei mäkmeugäng geutaguen síe leumoe
Sayang aneuk droe hän meuteumei rasa
Watei geupajoeh säng geukäp duroe
Aneuk läm rantoe pajoeh bu ngon sirä

Watei geupajoeh hatei lam laloe
Leuh nyan geu deungoe dring-dring suara
Geukalon HP telepön dari luwä naggroe
Rupa jíh aneuk droe neuk jak peugäh haba

Assalamu’alaikum hai pomä droe
Pakibän sínoe pakibän haba
Uloen tuan sehat sinoe di rantoe
Deungon doa droe sabei seureutä

Seuoet di pomä Alhamdulillah wahai aneuk droe
Adäk jeut loen poe keunek coem gatä
Uroe malam hatei läm laloe
Ingat keudroe wahai peunawä

Wahei eu aneuk putiek boh jantong
Beik tewoe keu loen sampoe än tuhä
Ta ingat-ingat wasiet di uloen
Seubagoe peununtoen gatä síkula

Seuoet le aneuk hai pomä beik neu moe
Loen jäk meurantoe sibrang samudra
Meudoa mantong keu uloen sidroe
Beubagah seuleusoe uloen woe teumä

Meunan cit rakan ayah geutanyoe
Rata tiep uroe geujäk keureuja
Geujäk usaha läm tarek uroe
Demi geutanyoe ngon cita-cita

Oh watei geujäk teutop ngoen duroe
Oh watei geuwoe teu top ngon sudä
Beukäh ngoen gäki reuoh píh di poe
Tapi ayah droeneuh han putoeh asa

Mandaum aträ nyan demi geutanyoe
Beubagäh sampoe dum cita-cita
Tapi di aneuk hana dithei droe
Oh troeh läm rantoe berpesta pora

Padum nä saket hate pomä droe
Menyoe geutanyoe gadoeh jäk saja
Gadoeh läm teungeut meulímboet lumpoe
Hanä ta pakoe tugas utama

Ma meunyoe sabe tanyoe lagei nyoe
Oh watei tawoe hanä meuguna
Ladum nä yang jeut keu keunet motoe
Ladum hai adoe keu toke ganja

Tajäk hai rakan meubek le laloe
Beubagäh sampoe gätä sarjana
Täbä ngoen ileumei oh watei tawoe
Täbangun nanggroe Aceh mulia


Karya Tgk. Riza Nazlianto, Lc. MA.
Master Tafsir
Sudah diterbitkan di el-Asyi edisi 108

Posting Komentar

Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Mesir
To Top