Hikayat: MEUSÉ LAM HARÔ HARA


Uléh: Sjamsul Bahri Atjèh Sumatra
 
Salam ’alaikoem wahé rakan meutuwah
Saleum lôn leupah keu gata dumna
djaro lôn beuet harap meulimpah
ubé na salah n’eu peumeu’ah sigra
      
       batjut lôn rawi bak gata meutuwah
       bumo kinanah lam harô hara
       le that ureung njang ka rhô darah
       meusabab ulah gadoh meuphôm agama
 
sino ngon sidéh gop dipeu salah
sang dro njang pah laén tan na guna
hana lé teuingat keu amanah Rasulullah
geu yuë peuna mahabbah sabé syèdara
 
      peulom buët peu kaphé atawa khawanah
      bèk salah peugah meunyo dali hana
      beu teugoh teugoh nibak ta meulangkah
      saweub narit asai hah hah le njang tjeulaka
 
nanggröe meusé jino nanggröe hadharah
bumo wali Allah tanoh ambiya
ureung lam nanggröe seumatéh keu Allah
bah pih meu plah plah bak djak tjok kuasa
 
      bah pih ka meunan Nanggröe that soesah
      takheun Alhamdulillah ngon ta saba saba
      mantong na ulama njang tukang peu siblah
      ta sokong leupah njan Azhar mulia
 
Imamul Akbar syèh ahmad tayéb ta tjinta leupah
bèk na njang peusalah saweub njan ulama
adab ngon gurè ta ingat beu bagah
mangat na barakah ileumé njang na bak gata
 
      meubèk tajuruët njan bulôh beukah
      teu sië djaröe adöe djitubiët darah
      meunjo hana meuphôm meubèk ta peugah
      silap langkah gata tjeulaka
 
ubé na tjabeung lam Azhar meutuwah
dari phôn djami’ah sampöe haiah kibar ulama
ureung njan bandum ka saboh fikrah
lagè njang ka geu peugah lé syèh tayéb mulia
 
     meutamah saboh treuk masjaikh thuruq shufiah
     pih geu peu saboh fikrah ngon syèh Ahmad tayéb peugah
     haba lôn peutrôh kon asai ka meu hah
     meutapi pëu njang ka geu surah lé wazir awqaf duktur mukhtar jum’ah
 
wahé bansa lôn Atjèh seuramöe meukah
dröe njöe tapeu siblah dari fiteunah dônja
peukara di meusé djino geukheun lé syèh Ali djum’ah
nakeuh sijasah kon peukara peuancô agama
 
       bèk asai na djanggôt ka ta ikôt bagah bagah
       kadang meu ‘iëk gohlom gèt djirhah kadjak peugah dro ulama
       beugèt tamumat bak ahlussunnah wal djama’ah
       As’arijah Maturidijah kon njan nabitah wahabijah
 
tameulakè nibak po teuh Allah
beu bagah geu peuglah dum harô hara
beu meuriwang teuma i’tikeud njang sah
quran ngen sunnah tameuphôm reot ulama

Posting Komentar

Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Mesir
To Top