Madhyafah Khatamkan Kitab Bidayatul Hidayah


Selama bulan suci Ramadhan Madhyafah mengadakan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al ghazali. Sebenarnya pengajian tersebut berawal dari permintaan para Thalib yang menghadiri pengajian Syarah Matan Al zubab li Ibni Ruslan bersama Syeik Sayyid Syaltut agar tidak mentawaqqufkan pengajian selama Ramadhan, kemudian syaikpun memilih kitab Al adab, yang cocok dipelajari selama Ramadhan.

Pengajian tersebut dimulai sejak puasa ke enam, pengajian ini akan diadakan selama empat kali pertemuan saja selama Ramadhan, namun Syaikh Syaltut yang sudah terbiasa dengan sistem mengajarnya yang daqiq ditambah isi kandungan dari kitab karya imam al ghazali tersebut juga luar biasa, syaik dan pada hadirin juga sangat menikmati syarahannya, sehingga jadwal ditambah sampai tujuh kali pertemuan.

Di setiap pertemuan, pengajian di mulai setelah shalat Ashar dan berakhir sekitar lima menit menjelang berbuka dikarenakan para Mas'ul Madhiyafah (penanggung jawab) selain mengadakan pengajian, juga menyedikan hidangan berbuka bagi hadirin.
Mendapat Ijazah

Akhirnya pengajianpun berakhir dengan acara Khataman pada hari selasa yang bertepatan dengan hari 28 Ramadhan, pada Acara khataman turut hadir Syaikh Asyraf Ja'fari beserta seorang Qari dan seorang pembaca seorang ma'adihun.

Setiap peserta pengajian mendapatkan ijazah atas kehadiran mereka selama pengajian, acarapun berakhir dengan pembacaan mada"ih oleh seorang ma'adihun dari sha'id Mesir. (Mjthd)

Posting Komentar

Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Mesir
To Top